Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web iwincasino.click. Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ v.v. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie.

  • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để xác nhận danh tính của bạn, quản lý tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Thông tin thu thập tự động: Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập và các trang đã xem.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.

  • Các công ty con: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con của chúng tôi để quản lý tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan đến trang web của chúng tôi.
  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động của chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho bạn, ví dụ như lưu trữ dữ liệu hoặc quảng cáo.

An toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật và quản lý dữ liệu tiên tiến để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn.