Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với iwincasino.click! Trang web này cung cấp dịch vụ và nội dung cho người dùng trong việc tìm kiếm và đăng ký tên miền. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu

Trang web iwincasino.click là tài sản trí tuệ của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Bạn không được phép sử dụng tên miền iwincasino.click hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ khác của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang web iwincasino.click, bạn cam kết:

  • Không vi phạm bất kỳ luật pháp nào khi sử dụng trang web.
  • Không xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  • Không sử dụng trang web để phân phát hoặc truyền bất kỳ thông tin gây hại hoặc không hợp pháp nào.
  • Không tạo ra hoặc phát tán virus máy tính hoặc phần mềm độc hại khác.
  • Không can thiệp vào hệ thống mạng hoặc làm gián đoạn dịch vụ của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật thông tin đăng nhập của mình và hoạt động trên trang web iwincasino.click. Bất kỳ hành vi vi phạm nào có thể dẫn đến việc chúng tôi đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt điều khoản và điều kiện sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

  • Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng này hoặc luật pháp hiện hành.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi và giải quyết các vấn đề của bạn càng sớm càng tốt.